5 Mosebok 27:3

5 Mosebok 27:3 NB

Og når du er kommet over, skal du skrive alle ordene i denne loven på dem, så du kan få komme inn i det landet Herren din Gud gir deg. Det er et land som flyter med melk og honning, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del