5 Mosebok 27:1

5 Mosebok 27:1 NB

Moses og de eldste i Israel bød folket og sa: Ta vare på alle de bud jeg gir dere i dag!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del