5 Mosebok 25:1

5 Mosebok 25:1 NB

Når det er trette mellom menn, og de trer fram for retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett, og den som har urett til å ha urett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del