5 Mosebok 20:2

5 Mosebok 20:2 NB

Når dere er i ferd med å gå i striden, skal presten tre fram og tale til folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del