5 Mosebok 19:15

5 Mosebok 19:15 NB

Det skal ikke stå bare ett vitne fram mot en mann, når det gjelder noen misgjerning eller noen synd, hva synd det så er han har gjort. Etter to vitners utsagn eller etter tre vitners utsagn skal en sak stå fast.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del