5 Mosebok 19:10

5 Mosebok 19:10 NB

for at det ikke skal bli utøst uskyldig blod i det landet som Herren din Gud gir deg i arv, så det kommer blodskyld over deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del