5 Mosebok 16:5

5 Mosebok 16:5 NB

Du må ikke slakte påskeofferet i noen av de byene som Herren din Gud gir deg
NB: Norsk Bibel 88/07
Del