Daniel 7:6

Daniel 7:6 NB

Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og fire hoder, og det fikk stor makt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del