Daniel 7:26

Daniel 7:26 NB

Så blir retten satt, og herredømmet blir tatt fra ham for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del