Daniel 7:25

Daniel 7:25 NB

Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del