Daniel 7:19

Daniel 7:19 NB

Da ville jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern, og klør av kobber, og som åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del