Daniel 7:18

Daniel 7:18 NB

Men Den Høyestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del