Daniel 7:13

Daniel 7:13 NB

Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se - en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del