Daniel 7:10

Daniel 7:10 NB

En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del