Daniel 6:3

Daniel 6:3 NB

Over dem satte han tre riksråder, og Daniel var en av dem. For dem skulle satrapene gjøre regnskap, så kongen ikke skulle lide noe tap.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del