Daniel 6:15

Daniel 6:15 NB

Da kongen hørte dette, ble han dypt bedrøvet og tenkte i sitt hjerte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solen gikk ned, gjorde han seg umak for å berge ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del