Daniel 4:4

Daniel 4:4 NB

Jeg, Nebukadnesar, levde i ro i mitt hus, jeg var frisk og vel til mote i mitt slott.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del