Apostlenes gjerninger 14:7

Apostlenes gjerninger 14:7 NB

Der forkynte de evangeliet en tid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del