Apostlenes gjerninger 1

1
Jesus blir tatt opp til himmelen
1Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, #Luk 1:3. 2inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt. #Mark 16:19. Luk 24:50,51. 3For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. #Luk 24:36. Joh 20:19,26. 21:1. 4Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. #Luk 24:49. Joh 14:16,26. 15:26. 5For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. #2:1-4. 11:16. Jes 44:3. Joel 3:1. Matt 3:11. Joh 1:26,33. 6De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? #Luk 24:21. 7Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. #Matt 24:36. Mark 13:32. 8Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. #Matt 28:19. Luk 24:48,49. 9Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra øynene deres. #Mark 16:19. Luk 24:51. 10Mens de sto der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, #Matt 28:3. Mark 16:5. Luk 24:4. 1Pet 3:22. 11og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen! #Matt 16:27. Mark 16:19. 12De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berget som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra. #Luk 24:50,52. 13Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. #Matt 10:2-4. Luk 6:14-16. 14Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre. #2:1,42. Matt 13:55. Joh 7:3.
Mattias blir valgt til apostel
15I de dagene sto Peter fram blant brødrene. Det var samlet en flokk på omkring hundre og tjue. Og han sa:
16Brødre! Det skriftordet måtte bli oppfylt som Den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som grep Jesus. #Sal 41:10. 55:14,15. 69:26. 109:8. Joh 13:18. 17Han var jo regnet blant oss og fikk del i denne tjenesten. #Luk 6:16. 22:3,47. 18Han kjøpte en åker for den lønnen han fikk for sin ugjerning. Så styrtet han hodestups ned og revnet, og alle innvollene hans veltet ut. #Sak 11:13. Matt 27:3-10. 2Pet 2:15. 19Dette ble kjent for alle som bor i Jerusalem, og de kaller åkeren på sitt eget språk Hakeldama, det betyr Blodåkeren. #Matt 27:8. 20For det står skrevet i Salmenes Bok: La hans bosted bli øde, og la ingen bo der! - og videre: La en annen overta hans tilsynsembete! #Sal 69:26. 109:8. 21Derfor bør en av de mennene som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, #Luk 1:2. Joh 15:27. 22like fra han ble døpt av Johannes til den dagen han ble tatt opp fra oss - en av disse mennene bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse. #4:33. 5:32. 10:41. 13:31. 23Så stilte de fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias. 24Og de ba og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt #Sal 139:1 ff. Jer 17:9,10. Joh 2:25. 25til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted. 26Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Mattias, og han ble regnet som apostel sammen med de elleve. #Ord 16:33.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring