2 Timoteus 4

4
Forkynn Ordet
1Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:#Matt 25:31. Joh 5:27. Apg 10:42. 2Tess 2:8. 2Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. 3For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. #1:13.#Apg 20:29,30. 1Tim 1:10. 4:6. 6:3. Tit 1:9,13. 2:1. 4De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. #2Tess 2:10,11. 1Tim 1:4. Tit 1:14. 5Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. #1:8. 2:3. Apg 21:8. Ef 4:11.#
Rettferdighetens krans venter
6For jeg blir alt ofret, og tiden for min bortgang forestår. #Fil 1:23. 2:17. 2Pet 1:14. 7Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. #Apg 20:24. 1Kor 9:24. Fil 3:14. 1Tim 6:12. Heb 12:1. Jud 3. 8Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen - ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. #1Kor 9:25. 1Pet 1:4. 5:4.
Apostelen ensom i fengsel
9Skynd deg å komme til meg snart!
10For Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Tessalonika. Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia. #Kol 4:14. Filem 24. 11Bare Lukas er hos meg. Få tak i Markus og ta ham med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. #Apg 15:37. Kol 4:10,14. Filem 11. 12Tykikus har jeg sendt til Efesus. #Ef 6:21. 13Når du kommer, så ta med den kappen som jeg lot være igjen hos Karpus i Troas. Ta også med bøkene, særlig skinnbøkene. 14Kobbersmeden Aleksander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. #Ord 24:12. Rom 2:6. 1Tim 1:20. 15Ta deg i vare for ham, du også, for han gikk sterkt imot våre ord. 16Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg - må det ikke bli tilregnet dem! #1:15. Luk 23:34. Apg 7:60. 17Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle fullføres ved meg, og alle folkeslag få høre den. Og jeg ble fridd ut av løvens gap. #Sal 22:22. Apg 23:11. 27:23. 18Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet! Amen. #Matt 6:13. Rom 16:27. 1Pet 4:11.
Hilsener til avskjed
19Hils Priska og Akvilas og Onesiforus’ huslyd. #1:16. Apg 18:2. Rom 16:3. 1Kor 16:19.
20Erastus ble igjen i Korint. Trofimus etterlot jeg i Milet fordi han var syk. #Apg 19:22. 20:4,15. 21Skynd deg å komme før vinteren! - Eubulus og Pudens og Linus og Klaudia og alle brødrene hilser deg. #v.9. 22Herren være med din ånd! Nåden være med dere! #Gal 6:18. Kol 4:18. Tit 3:15. Filem 25.

Markert nå:

2 Timoteus 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring