2 Tessaloniker 3
NB

2 Tessaloniker 3

3
Be for oss
1Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli holdt i ære, slik som hos dere, #Matt 9:38. Rom 15:30. Ef 6:18. 1Tess 1:8. 2og at vi må bli fridd fra vrange og onde mennesker. For det er ikke alle som har troen. #Jes 25:4. Apg 2:40. Rom 10:16. 15:31. 3Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. #Joh 17:15. 1Kor 1:9. 10:13. 1Tess 5:24. 1Pet 5:10. 4Vi har den tillit til dere i Herren, at dere både gjør og vil fortsette å gjøre det vi pålegger dere. 5Må Herren styre deres hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet.
Formaning til et liv i arbeid og gode gjerninger
6Brødre, vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn: Trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig, og ikke etter den overleveringen som dere mottok fra oss.#v.11. Rom 16:17. 1Kor 5:11. 1Tess 4:11,12. Tit 3:10. 2Joh 10.
7Selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel. For vi levde ikke utilbørlig blant dere. #1Kor 4:16. Fil 3:17. 1Tess 2:10. 8Vi spiste ikke hos noen uten å betale for det, men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere. #Matt 10:8. Apg 20:34. 1Kor 4:12. 2Kor 11:9.#1Tess 2:9. 9Det var ikke fordi vi ikke har rett til det, men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss. #Matt 10:10. 1Kor 4:16. 9:4,6. 1Tess 1:6. 10For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.#1Mos 3:19. Ef 4:28. 11Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. #1Tim 5:13. 12Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. #1Tess 4:11. 13Men dere, brødre: Bli ikke trette av å gjøre det gode. #2Kor 4:1. Gal 6:9. 14Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. #Matt 18:17. 1Kor 5:11. 15Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror. #Gal 6:1,2. 1Tess 5:14.
Sluttord med ønske om nåde
16Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle! #Matt 28:20.#Joh 14:27. Rom 15:33. 16:20. Fil 4:9. 1Tess 5:23. 17Hilsen med min, Paulus’ hånd. Dette er et tegn i hvert brev. Slik skriver jeg: #1Kor 16:21. Kol 4:18.
18Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! #Rom 16:24. Åp 22:21.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.