2 Tessaloniker 1
NB

2 Tessaloniker 1

1
Hilsen
1Paulus, Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus: #1Tess 1:1. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. #Rom 1:7. 1Kor 1:3.
Varsel om Guds rettferdige dom
3Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett og riktig er. For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere. #2:13. Luk 17:5. Kol 2:7. 1Tess 1:2.
4Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menigheter på grunn av den tålmodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere holder ut. #1Tess 2:19. 5Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå også lider for. #Luk 20:35. Rom 2:5,6. Fil 1:28. 1Tess 2:14. 6For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, 7men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. #Matt 25:31. 1Tess 4:16. 1Pet 4:13. 8Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. #Sal 79:6. Jes 66:15. Rom 2:8. 1Pet 4:17. 2Pet 3:7. 9Den straffen de skal lide, blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet #Jes 2:19,21. Matt 25:41. 10- den dagen når han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. #Apg 1:11. Kol 3:4. Åp 1:7.
Bønn om lyst og kraft til troens gjerning
11Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning, #1Tess 2:12. 12så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. #Mal 1:11. Joh 17:10-22. Fil 2:9,10.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.