2 Samuel 4

4
Isjboset blir drept
1Da Sauls sønn fikk høre at Abner var død i Hebron, falt han rent sammen, og hele Israel ble forferdet. 2Hos Sauls sønn var der to menn som var høvdinger for streifflokker. Den ene hette Ba’ana og den andre Rekab. De var sønner av Rimmon fra Be’erot og hørte til Benjamins barn. Be’erot ble også regnet til Benjamin. #Jos 18:25. 3Men folket i Be’erot hadde flyktet til Gittajim, der har de bodd som innflyttere helt til denne dag. #Neh 10:33. 4Jonatan, Sauls sønn, hadde en sønn som var lam i begge føttene. Han var fem år gammel da meldingen om Saul og Jonatan kom fra Jisre’el, og den kvinnen som passet ham, tok ham og flyktet. Men idet hun skyndte seg av sted, falt han ned og ble lam. Hans navn var Mefibosjet*. #1Krøn 8:34. *også kalt Meribba’al, Ba’als fiende. 5Be’erotitten Rimmons sønner, Rekab og Ba’ana, tok av sted og kom på det heteste av dagen til Isjbosets hus mens han hvilte middag. 6De lot som om de skulle hente hvete, og slik kom de helt inn i huset. Så stakk de ham i magen. Deretter slapp Rekab og hans bror Ba’ana bort. 7De kom inn i huset mens Isjboset lå på sengen i sovekammeret, og stakk ham i hjel og hogg hodet av ham. Så tok de hodet hans og gikk hele natten gjennom ødemarken. 8Og de kom med Isjbosets hode til David i Hebron og sa til kongen: Se, her er hodet av Isjboset, sønn til Saul, din fiende som sto deg etter livet. Slik har Herren på denne dagen gitt min herre kongen hevn over Saul og hans ætt. 9Men David svarte Rekab og hans bror Ba’ana, be’erotitten Rimmons sønner, og sa til dem: Så sant Herren lever, han som har forløst min sjel fra all trengsel: #1Kong 1:29.
10Den som kom til meg med melding om at Saul var død, mente selv han kom med en god melding. Men jeg grep ham og drepte ham i Siklag - ham som jeg skulle ha gitt lønn for et gledesbud. #1:4 ff, 15. 11Hvor mye mer nå, når ugudelige menn har myrdet en rettferdig mann i hans hus og på hans leie - skulle jeg ikke nå kreve hans blod av deres hånd og utrydde dere av landet? 12Så ga David befaling til sine folk, og de slo dem i hjel og hogg hendene og føttene av dem og hengte dem opp ved dammen i Hebron. Men Isjbosets hode tok de og begravde i Abners grav i Hebron. #3:32.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring