2 Samuel 14
NB

2 Samuel 14

14
David lar Joab hente Absalom tilbake
1Men Joab, Serujas sønn, skjønte at kongens hjerte ble dratt mot Absalom. #13:37. 2Da sendte Joab bud etter en klok kvinne som bodde i Tekoa, og sa til henne: Lat som om du har sorg! Kle deg i sørgeklær og salv deg ikke med olje. Oppfør deg som en kvinne som allerede i lang tid har sørget over en død. 3Gå så inn til kongen og tal slik til ham - og Joab la henne ordene i munnen. 4Og kvinnen fra Tekoa talte til kongen. Hun kastet seg ned for ham med ansiktet mot jorden og sa: Hjelp, konge!
5Kongen sa til henne: Hva er vanskelig for deg? Hun svarte: Å, jeg er enke, mannen min er død. 6Og din tjenestepike hadde to sønner. De to kom i trette med hverandre ute på marken, og det var ingen der som kunne skille dem at. Så slo den ene til den andre og drepte ham. #1Mos 4:8. 7Og se, nå har hele slekten reist seg mot din tjenestepike. De sier: Kom hit med ham som slo broren sin i hjel! Så vil vi ta livet hans til hevn for broren som han drepte, og vi får også ryddet arvingen av veien. Slik kommer de til å utslukke den siste gnist jeg ennå har igjen, så de ikke lar min mann ha navn og etterkommere på jorden. #4Mos 35:19. 5Mos 19:10 ff. 8Da sa kongen til kvinnen: Gå hjem igjen! Jeg skal ordne saken for deg. 9Og kvinnen fra Tekoa sa til kongen: Herre konge, på meg og på min fars hus faller skylden, men kongen og hans trone skal være uten skyld. 10Kongen sa: Dersom noen sier noe til deg, skal du føre ham hit til meg. Så skal han ikke mer gjøre deg noe. 11Da sa hun: Måtte kongen komme i hu Herren sin Gud, så ikke blodhevneren skal få volde enda mer ulykke, slik at de rydder sønnen min av veien. Han svarte: Så sant Herren lever: Det skal ikke falle et hår til jorden av din sønns hode. #1Sam 14:45. 1Kong 1:52. 12Da sa kvinnen: La din tjenestepike få tale enda et ord til min herre kongen. Og han sa: Tal! 13Så sa kvinnen: Hvorfor har du da tenkt på den måten mot Guds folk? Når kongen taler slik, da er han selv skyldig, for kongen lar jo ikke den han har støtt fra seg, få komme tilbake. 14For alle må vi dø og bli som vann som er utøst på jorden og ikke kan samles opp igjen. Gud tar ikke livet, men tenker ut hva som kan gjøres for at en som er støtt bort, ikke skal være bortstøtt fra ham. #Sal 89:48,49. Esek 18:23,32. Heb 9:27. 15Nå er jeg kommet for å tale dette til min herre kongen. For folket skremte meg, og din tjenestepike tenkte da: Jeg vil tale til kongen, kanskje kongen vil gjøre etter sin tjenestepikes ord. 16Kongen vil nok høre på meg og fri sin tjenestepike fra den mannens hånd som vil utrydde både meg og sønnen min av Guds arv. 17Og så tenkte din tjenstepike: Måtte min herre kongens ord bli meg til trøst! For min herre kongen er som en Guds engel til å høre både på godt og ondt. Må så Herren din Gud være med deg! #19:27. 1Sam 29:9. 18Da tok kongen til orde og sa til kvinnen: Skjul ikke for meg det som jeg nå vil spørre deg om! Kvinnen sa: Tal, herre konge! 19Da sa kongen: Har ikke Joab sin hånd med i alt dette? Kvinnen svarte: Så sant du lever, herre konge: Ingen kan komme utenom noe av det min herre kongen taler, verken til høyre eller til venstre! Det var din tjener Joab som påla meg dette og la alle disse ordene i din tjenestepikes munn. 20For å gi saken et annet utseende, har din tjener Joab gjort dette. Men min herre er vis, som en Guds engel i visdom, så han vet alt som hender i landet. 21Deretter sa kongen til Joab: Nå vel, jeg skal gjøre så! Ta nå av sted og før den unge mannen Absalom tilbake!
22Da kastet Joab seg ned med ansiktet mot jorden og velsignet kongen. Og Joab sa: I dag skjønner din tjener at jeg har funnet nåde for dine øyne, herre konge, siden kongen vil gjøre etter sin tjeners ord. 23Så gjorde Joab seg i stand og dro til Gesjur og førte Absalom til Jerusalem. #13:37,38. 24Men kongen sa: La ham dra hjem til sitt eget hus, men han skal ikke komme for mine øyne. Så dro Absalom hjem til sitt eget hus og kom ikke for kongens øyne. 25Men så vakker en mann som Absalom fantes det ikke i hele Israel. Ingen fikk så mange lovord. Fra fotsåle til isse fantes det ikke lyte på ham.
26Når han klippet håret på hodet sitt - og det gjorde han når det var gått et år, fordi håret ble for tungt, og han måtte klippe det - så veide han håret, og det veide to hundre sekel etter kongens vekt. 27Absalom fikk tre sønner og en datter som hette Tamar. Hun var en vakker kvinne. 28Absalom bodde i Jerusalem i to år, men kom ikke for kongens øyne.
29Så sendte Absalom bud til Joab for å få ham til å gå til kongen. Men han ville ikke komme til ham. Han sendte bud en gang til, men han ville ikke komme da heller. 30Da sa han til tjenerne sine: Se, her ved siden av meg har Joab et jordstykke hvor han har bygg. Gå og sett ild på det! Og Absaloms tjenere satte ild på kornåkeren. #Dom 15:4,5. 31Da sto Joab opp og gikk til Absaloms hus, og han sa til ham: Hvorfor har dine tjenere satt ild på kornåkeren min? 32Absalom svarte Joab: Se, jeg sendte jo bud til deg og ba deg komme! Jeg ville sende deg til kongen og si ham fra meg: Hvorfor er jeg kommet hit fra Gesjur? Det hadde vært bedre for meg om jeg var der ennå. Nå vil jeg komme for kongens øyne, og er det noen skyld hos meg, får han heller drepe meg! 33Da gikk Joab inn til kongen og sa det til ham. Og kongen kalte Absalom til seg. Han kom inn til kongen, og han kastet seg på sitt ansikt til jorden for kongen. Og kongen kysset Absalom.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.