2 Korinter 9

9
1Det er i grunnen overflødig at jeg skriver til dere om hjelpen til de hellige. #Rom 15:26. 1Kor 16:2. 1Tess 4:9. 2For jeg kjenner til at dere er villige. Jeg roser dere for dette hos makedonierne, og sier: Akaia har vært rede helt fra i fjor! Og den iveren dere har vist, har tilskyndet så mange. #7:4. 8:10. 3Likevel sender jeg disse brødrene, for at ikke de lovord vi har gitt dere, på dette punktet skal vise seg å være tomme ord, slik at dere kan være forberedt, som jeg har sagt. #8:18,22. 1Kor 16:1,2. 4I så fall ville vi - for ikke å snakke om dere selv - få skam av vår tillit til dere, om det kommer makedoniere sammen med meg og finner dere uforberedt. #v.2. Rom 15:26. 5Derfor fant jeg det nødvendig å oppfordre brødrene til å reise i forveien til dere, og på forhånd få i stand den rike gaven dere før har gitt løfte om, så den skal ligge ferdig som en velsignelse og ikke som en gniergave.
De som gir rikelig, skal høste velsignelse
6Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. #Ord 11:24,25. 22:8,9. Gal 6:7,9. 7Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. #2Mos 25:2.#5Mos 15:7. 1Krøn 29:17. Rom 12:8. Filem 14. 8Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. #Ef 2:10. 3:20. Kol 1:10. 9Som skrevet er: Han strødde ut, han ga til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. #Sal 112:9,10. 10Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. #Ord 22:9. Jes 55:10. Hos 10:12. 11Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud. 12For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud. 13Denne givertjenesten er en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for den oppriktige godhet dere viser i samfunnet med dem og med alle. 14De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den rike nåde fra Gud som er over dere. 15Gud være takk for sin usigelige gave! #Joh 3:16. 4:10. Rom 7:25.

Markert nå:

2 Korinter 9: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring