2 Korinter 8

8
Om innsamlingen til de fattige i Judea
1Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. #Apg 16:9. Rom 15:26. 2De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattig-dom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. 3For de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja, over evne, av egen drift. #9:7,11,13. 4De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. 5Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, ved Guds vilje. #v.1. 6Så ba vi Titus om å fullføre den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere. #v.16,17. 12:18. 7Dere har jo overflod på alt - på tro, på ord, på kunnskap, på iver, og på kjærlighet mellom dere og oss. Så bli nå rike også i dette kjærlighetsverket! #1Kor 1:5. 8Jeg sier ikke dette som et påbud. Men ved å nevne de andres iver, vil jeg prøve kjærligheten hos dere, om den er ekte. 9For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. #Matt 8:20. Luk 9:58. Fil 2:6-8. 10Jeg sier meningen min om dette, for det er til gagn for dere - dere som alt i fjor begynte, ikke bare å virke, men også å ville! #9:2. Ord 19:17. Matt 10:42. 1Kor 7:25. Fil 2:13. 11Fullfør nå også gjerningen! La fullførelsen svare til viljens gode forsett, alt etter hva dere rår over. 12For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har! #Ord 3:28. Mark 12:43. Luk 21:3,4. 13For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet. 14Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere, når dere er i nød. Slik blir det likhet. 15Som det står skrevet: Den som samlet meget, fikk ikke overflod. Og den som samlet lite, led ingen mangel. #2Mos 16:18. 16Men Gud være takk, som har vakt den samme iveren for dere i Titus’ hjerte. 17Han tok gjerne imot oppfordringen min, og ble så ivrig at det er etter eget ønske han reiser til dere. #v.6. 12:18. 18Sammen med ham sender vi den bror som har fått ros i alle menighetene for sin tjeneste for evangeliet. #12:18. 19Ikke bare det, men han er også valgt av menighetene til å reise sammen med oss med denne gaven som vi har fått i stand ved vår tjeneste, til Herrens ære og til å vise vår gode vilje. #1Kor 16:3. 20Ved dette unngår vi at noen skal kunne beskylde oss for noe i forbindelse med denne rike gaven, som vi er tjenere for. 21For vi legger vinn på det som er riktig, ikke bare for Herren, men også for mennesker. #Ord 3:4. Rom 12:17. 14:18. Fil 4:8. 1Pet 2:12. 22Sammen med dem sender vi enda en av våre brødre. Hans tjenstvillighet har vi ofte og på mange måter sett bevis på. Han er nå enda mer ivrig på grunn av den store tilliten han har til dere. #12:18. 23Når det gjelder Titus, så er han min medtjener og medarbeider hos dere. Og når det gjelder våre andre brødre, så er de menighetens utsendinger og Kristi ære. 24La dem nå for menighetenes øyne få se et bevis på deres kjærlighet og på den ros vi har gitt dere. #7:14. 9:3.

Markert nå:

2 Korinter 8: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring