2 Korinter 6

6
Det hellige livs kjennetegn
1Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. #1Kor 3:9. 2For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag! #Jes 49:8. Luk 4:19. Rom 13:11,12. 3Vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. #Rom 14:13. 1Kor 8:9. 4I alt viser vi oss som Guds tjenere: i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, #4:2. 10:4. 11:25-28. 1Kor 2:4. 4:11. Ef 6:11. 5under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, 6i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i Den Hellige Ånd, i oppriktig kjærlighet, 7ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferds våpen på høyre og venstre side, #2:17. 4:2. Ef 6:11 ff. 8i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte. Som forførere og likevel sannferdige. 9Som ukjente og likevel velkjente. Som døende - og se, vi lever! Som straffet, men ikke slått i hjel. #4:10,11. Sal 118:18. 10Som sørgende, men alltid glade. Som fattige som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier alt. #7:4. 8:9.
Fly hedenskapet
11Vi har talt åpent ut til dere, korintere! Vårt hjerte har utvidet seg! #7:3.
12Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. 13Men gi oss like for like! Jeg taler som til barn: Også dere må utvide hjertene! #1Kor 4:14. 14Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med lovløshet? Eller hva samfunn har lys med mørke? #5Mos 7:2,3. 22:10. Ef 5:11. 1Joh 1:5. 15Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? #1Kong 18:21. 1Kor 10:20,21. 16Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. #2Mos 29:45. 3Mos 26:11,12. 1Sam 5:2,3. Jer 30:22.#31:1. Esek 37:27. 1Kor 3:16. Åp 21:3. 17Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere. #3Mos 5:2 ff. Jes 48:20. 52:11. Åp 18:8. 18Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige. #2Sam 7:14. Sal 89:27. Jer 31:9.

Markert nå:

2 Korinter 6: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring