2 Korinter 6:17

2 Korinter 6:17 NB

Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del