2 Korinter 4
NB

2 Korinter 4

4
Vi mister ikke motet
1Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. #1Kor 7:25. Ef 3:13. 2Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. #2:17. 5:11. 1Tess 2:3,5. 3Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. #1Kor 1:18. 2Pet 3:16. 4For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. #Joh 12:31. Ef 2:2. 6:12. Kol 1:15. Heb 1:3. 5For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. #1:24. Joh 13:16.#Apg 2:36. 10:36. 1Kor 12:3. Fil 2:11. 6For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. #1Mos 1:3. Jes 9:1,2. Heb 11:6.
Trengsel i tjenesten
7Men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv. #3:5. 5:1. 12:9. Rom 9:21. 2Tim 2:20.
8På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, #Sal 37:24,33. 9forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. 10Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 11For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød. #Sal 44:23. Rom 8:36. 1Kor 4:9. 15:31. Fil 1:20. 12Så er da døden virksom i oss, men livet i dere. #13:9. 13Men siden vi har den samme troens Ånd, slik det står skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg! - så tror også vi, og derfor taler vi. #Sal 116:10. Rom 10:9,10. 14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp med Jesus og stille oss fram sammen med dere. #Apg 2:24. Rom 8:11. 1Kor 6:14. 1Tess 4:17. 15For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære. #1:6,11. Kol 1:24. 2Tim 2:10. 16Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. #v.1. Ef 3:16. 4:23,24. 17For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. #Sal 30:6. Matt 5:12. Rom 8:18. 1Pet 1:6. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. #Rom 8:24. 1Pet 1:8.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.