2 Korinter 2
NB

2 Korinter 2

2
Vis kjærlighet mot den som er støtt ut av menigheten
1Jeg hadde satt meg fore at jeg ikke enda en gang ville komme til dere med sorg. #12:21. 2For dersom jeg bedrøver dere, hvem kan da gjøre meg glad, uten den jeg volder sorg? 3Så skrev jeg dette til dere for at jeg ikke, når jeg kom, skulle få sorg av dem som jeg burde ha glede av. For jeg har den tilliten til dere alle at min glede også er deres. 4Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere. #7:8. Apg 20:31. 5Men er det noen som har vært årsak til sorg, så er det ikke meg han har voldt sorg, men delvis - for at jeg ikke skal si for mye - dere alle. #1Kor 5:1 ff. 6For ham det gjelder, er det nok med den straffen han har fått av de fleste. #1Kor 5:13. 7Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg. #Luk 17:3. Gal 6:1. Kol 3:13. 8Derfor ber jeg dere: Bli enige om å vise ham kjærlighet. 9I den hensikt var det også jeg skrev, for å finne ut om dere holder prøve, om dere er lydige i alt. 10Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noe å tilgi - det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn, 11for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. #Luk 22:31. Ef 4:27. 1Pet 5:8.
Apostelens uro og trøst
12Da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren. #Apg 20:1. 1Kor 16:9. Kol 4:3. 13Men jeg hadde ingen ro i min ånd, siden jeg ikke fant min bror Titus der. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia. #7:5. 14Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. #Rom 7:25. 1Kor 15:57. Kol 1:27. 15For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. #1Kor 1:18. Ef 5:2. 16For de siste en duft av død til død, for de første en duft av liv til liv. Og hvem er vel dugelig til dette? #3:6. Luk 2:34. 17For vi er ikke, som mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. #4:2. 1Pet 4:11.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.