2 Korinter 13

13
Apostelens strenghet og mildhet
1Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. #12:14. 5Mos 17:6. 19:15. 2Til dem som før har syndet og til alle de andre, har jeg sagt det før, ved mitt annet besøk hos dere, og nå i mitt fravær sier jeg det igjen på forhånd: Når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skånsel. #12:20,21. 1Kor 4:21. 3For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom meg. Og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. #Gal 2:20. 4For vel ble han korsfestet i svakhet, men han lever i Guds kraft. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham ved Guds kraft hos dere. #Rom 6:9. Fil 2:7,8. 1Pet 3:18. Åp 1:18.# 5Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. #Rom 8:9. 1Kor 11:28. Gal 6:4. 6Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven. 7Men vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt - ikke for at det skal vise seg at vi består prøven, men for at dere skal gjøre det gode, selv om det skal se ut som om vi ikke har bestått prøven. 8For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. 9For vi gleder oss når vi er svake, men dere sterke. Dette ber vi også om, at dere må bli fullkomne. #11:30. 12:10. 10Derfor skriver jeg dette mens jeg er borte fra dere, for at jeg ikke, når jeg kommer, må gå strengt fram, i kraft av den myndighet Herren har gitt meg til å bygge opp og ikke til å rive ned. #10:8. 12:21. 1Kor 4:21.
Slutningshilsen og apostolisk velsignelse
11For øvrig, brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. #Rom 12:16. 15:5,33. Fil 4:4. Heb 12:14.
12Hils hverandre med et hellig kyss! Alle de hellige hilser dere. #Rom 16:16. 1Pet 5:14. 13Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring