2 Korinter 10

10
En åndelig kamp
1Jeg, Paulus, formaner dere ved Kristi nedbøydhet og mildhet, - jeg som skal være så ydmyk når jeg står ansikt til ansikt med dere, men djerv mot dere når jeg er fraværende! #v.10. Matt 11:29. Rom 12:1. 2Men jeg ber dere: La meg slippe å opptre djervt når jeg kommer til dere! For jeg akter å vise mitt mot ved å gå dristig fram mot visse mennesker som anser oss for å være slike som går fram på kjødelig vis. #Rom 8:13. 1Kor 4:21. 3For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. 4For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger #6:7. Jer 1:10. Ef 6:11 ff. 5og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. #Rom 1:5. 16:26.
Paulus’ myndighet
6Vi er rede til å straffe all ulydighet, når bare deres egen lydighet er blitt fullkommen. #2:9. 7:15. 7Dere ser bare på det utvortes! Om noen er viss med seg selv på at han hører Kristus til, la ham da igjen dømme ut fra seg selv, at like så vel som han hører Kristus til, så gjør også vi det. 8Om jeg skulle rose meg enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, ikke til å bryte ned, så vil jeg ikke bli til skamme, #12:6. 13:10. 9for at det ikke skal se ut som om jeg bare ville skremme dere med brevene mine. 10For brevene, sier de, er nok myndige og sterke. Men når han er legemlig til stede, er han svak, og hans ord er ikke noe å bry seg om. 11Den som taler slik, skal tenke: Slik som vi er i ord i brevene når vi er fraværende, slik er vi i gjerning når vi er til stede. #13:10. 12Vi derimot tør ikke regne oss blant eller ligne oss med visse folk som gir seg selv vitnesbyrd. Men når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand. #v.18. 3:1. 5:12. Ord 27:2. 13Vi vil ikke rose oss ut over alle grenser, men bare etter den rettesnor Gud har tilmålt oss, nemlig å nå fram til dere også. #Rom 12:3. 14For vi strekker oss slett ikke lenger enn vi rekker, som om vi ikke nådde fram til dere. For også til dere nådde vi fram med Kristi evangelium. 15Vi roser oss ikke over all måte av andres arbeid. Men vi har det håp at deres tro må vokse, slik at vi til overmål må nå enda lenger gjennom dere, etter den rettesnor som vi har fått. #Rom 15:20. 16Da vil vi også kunne forkynne evangeliet i de landene som ligger bortenfor dere, uten å ta æren for arbeid som alt er utrettet av andre etter den rettesnor de har fått. #Apg 19:21. Rom 15:24. 17Men den som roser seg, han skal rose seg i Herren! #Jer 9:24. 1Kor 1:31. Gal 6:14. 18Det er ikke den som gir seg selv vitnesbyrd, som holder mål, men den som Herren gir vitnesbyrd. #v.12. Ord 27:2. Rom 2:29. 1Kor 4:4.

Markert nå:

2 Korinter 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring