2 Krønikebok 9

9
Dronningen av Saba
1Da dronningen av Saba hørte gjetordet om Salomo, kom hun til Jerusalem med et stort følge og med kameler som bar krydderier og gull i mengde og edelsteiner. Hun ville sette Salomo på prøve med gåter. Og da hun var kommet til ham, talte hun med ham om alt som lå henne på hjertet.#1Kong 10:1 ff. Matt 12:42. Luk 11:31. 2Men Salomo svarte på alle gåtene hennes. Det var ikke ett ord av det hun sa, som var skjult for Salomo, så han ikke kunne svare på det. 3Da dronningen av Saba så Salomos visdom og så det huset han hadde bygd, 4og rettene på bordet hans, og hvordan hoffmennene satt ved bordet, og bordsveinene som sto omkring, og hvordan de var kledd, og munnskjenkene hans og draktene deres, og trappen som han gikk opp på til Herrens hus, var hun rent ute av seg selv av forundring. 5Og hun sa til kongen: Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom! 6Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt. 7Lykkelige er mennene dine, og lykkelige er disse tjenerne dine som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. 8Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i deg, så han satte deg på sin trone som konge for Herren din Gud! Fordi din Gud elsker Israel og vil holde det oppe til evig tid, satte han deg til konge over dem for å håndheve rett og rettferdighet. #2:11. 1Krøn 28:5. 9Så ga hun kongen ett hundre og tjue talenter gull og krydderier i stor mengde og edelsteiner. Aldri har det vært en slik mengde krydderier i landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo. 10Men også Hirams folk og Salomos folk som hentet gull fra Ofir, hadde ført sandeltre og edelsteiner med derfra. #8:18. 11Av sandeltreet lot kongen lage trapper til Herrens hus og til kongens hus, og sitarer og harper for sangerne. Aldri før hadde noe lignende vært å se i Juda land. 12Og kong Salomo ga dronningen av Saba alt det hun hadde lyst til og ba om, i tillegg til det han ga til gjengjeld for det hun hadde hatt med til kongen. Så brøt hun opp og dro hjem til sitt land med tjenerne sine.
Salomos store rikdom og makt
13Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo, var seks hundre og sekstiseks talenter,
14i tillegg til det som kom inn fra kjøpmennene og de reisende handelsmennene. Også alle kongene i Arabia og stattholderne i landet leverte gull og sølv til Salomo. 15Kong Salomo laget to hundre store skjold av hamret gull - det gikk seks hundre sekel hamret gull med til hvert skjold - #1Kong 10:16. 14:26.
16og tre hundre små skjold av hamret gull - til hvert av disse skjoldene gikk det med tre hundre sekel gull - og kongen satte dem i Libanon-skoghuset. 17Kongen laget også en stor elfenbenstrone og kledde den med rent gull. 18Tronen hadde seks trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av armlenene sto det to løver. 19Tolv løver sto det der - en på hver side av de seks trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. 20Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanon-skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager.
21For kongen hadde skip som for til Tarsis sammen med Hirams folk. En gang hvert tredje år kom Tarsis-skipene hjem, lastet med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler. 22Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. 23Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte.
24Og hver av dem hadde gaver med: sølvkar og gullkar og klær, våpen og krydderier, hester og muldyr. Slik gjorde de år etter år. 25Salomo hadde fire tusen stallrom for hester og stridsvogner og tolv tusen hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. #1:14. 1Kong 4:26. 10:26.
26Han rådde over alle kongene fra elven til filistrenes land og helt til grensen mot Egypt. #1Kong 4:21.
27Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet. #1:15 ff. 1Kong 10:27 ff. 28Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra alle andre land. 29Det som ellers er å fortelle om Salomo, både i hans første og i hans senere dager, er oppskrevet i profeten Natans krønike og i Akia fra Sjilos profetbok og i seeren Iddos syn om Jeroboam, Nebats sønn. #1Kong 11:41 ff. 1Krøn 29:29.
30Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel i førti år. 31Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i sin far Davids by. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring