2 Krønikebok 8

8
Salomos styre og ledelse
1Da nå de tjue år var gått som Salomo hadde brukt for å bygge Herrens hus og sitt eget hus, #1Kong 6:38. 7:1. 9:10 ff. 2bygde han opp de byene som Hiram hadde gitt Salomo, og lot Israels barn bosette seg i dem. 3Deretter dro Salomo til Hamat-Soba og la det under seg. 4Han bygde også opp Tadmor i ørkenen og alle de forrådsbyene han bygde i Hamat. #1Kong 9:17 ff. 5Likeså bygde han opp Øvre Bet-Horon og Nedre Bet-Horon og gjorde dem til befestede byer med murer, dobbelte porter og bommer. #5Mos 3:5. 1Krøn 7:24. 6Han bygde også Ba’alat og alle de forrådsbyene han hadde, og alle byene for stridsvognene og byene for hestfolket og alt det andre som han hadde lyst til å bygge, både i Jerusalem og på Libanon og i hele det landet han rådde over. 7Alle som var blitt tilbake av hetittene, amorittene, ferisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke hørte til Israel -
8alle de etterkommere av disse folk som var blitt igjen i landet, fordi Israels barn ikke hadde utryddet dem - dem tok Salomo til å gjøre pliktarbeid. Og slik har det vært til denne dag. #Jos 16:10. 1Kong 4:6. 9:21. 9Men Salomo tok ikke noen av Israels barn til å være arbeidstrell. De var krigsmenn og høvdinger og våpensveiner og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk. 10Kong Salomos arbeidsformenn var to hundre og femti i tallet. De hadde tilsyn med folkene. 11Salomo førte faraos datter fra Davids by inn i det huset han hadde bygd for henne. Han sa: Det skal ikke bo noen kvinne i Davids, Israels konges hus. Det er hellig, fordi Herrens ark er kommet dit. #1Kong 3:1. 7:8. 9:24.
12Den gang ofret Salomo brennoffer for Herren på Herrens alter, det som han hadde bygd foran forhallen.
13Han ofret hver dag de offer som var foreskrevet av Moses for den dagen, på sabbatene og nymånedagene og høytidene tre ganger om året - på de usyrede brøds fest og på ukenes fest og på løvhyttenes fest. #2Mos 23:14 ff. 4Mos 28:2 ff. 14Etter den forskrift hans far David hadde gitt, satte han prestenes skift til deres tjeneste og levittene til deres gjøremål, til å synge Herrens lov og gå prestene til hånde, etter som det krevdes for hver dag. Likeså ga han dørvokterne deres skift ved de forskjellige porter, for så hadde Guds mann David befalt. #1Krøn 24:1 ff. 26:1 ff.
15Verken når det gjaldt skattkamrene eller i noen annen sak, vek de av fra det som kongen hadde befalt prestene og levittene. 16Så var da hele Salomos verk utført, fra den dagen grunnvollen ble lagt til Herrens hus, til det var fullendt. Herrens hus sto ferdig. 17Ved den tid dro Salomo til Esjon-Geber og til Eilat ved kysten av Edoms land. #1Kong 9:26 ff.
18Og Hiram sendte folk til ham med skip og sjøvant mannskap. De for sammen med Salomos folk til Ofir og hentet derfra fire hundre og femti talenter gull og førte det hjem til kong Salomo.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring