2 Krønikebok 4
NB

2 Krønikebok 4

4
Innredningen av templet
1Så laget han et alter av kobber, som var tjue alen langt og tjue alen bredt og ti alen høyt. #7:7. 2Mos 27:1,2. 2Kong 16:14. 2Og han laget det støpte havet. Det var ti alen fra den ene kanten til den andre, og var helt rundt. Det var fem alen høyt, og en snor på tretti alen nådde rundt det. #1Kong 7:23 ff.
3Nedenfor kanten var det bilder av okser rundt omkring. De nådde rundt omkring havet, ti på hver alen. Det var to rader med okser, og de var støpt i ett med havet. #1Kong 7:21. 4Havet sto på tolv okser. Tre vendte mot nord, tre vendte mot vest, tre vendte mot sør, og tre vendte mot øst. Havet hvilte på dem. Deres bakkropper vendte alle innover. 5Kummen var en håndsbredd tykk. Kanten var som randen på et beger, lik en liljeblomst. Den tok mange bat - tre tusen bat rommet den. 6Så laget han ti vaskekar og satte fem på høyre side og fem på venstre side. I dem skylte de det som hørte til brennofferet, men havet hadde prestene til å vaske seg i. #1Kong 7:38.
7Videre laget han ti gullysestaker i den foreskrevne form, og satte dem i Det hellige, fem på høyre og fem på venstre side. #2Mos 25:31. 1Kong 7:49. 8Og han laget ti bord og satte dem i Det hellige, fem på høyre og fem på venstre side. Og han laget hundre skåler av gull. #2Mos 27:3. 1Kong 7:48.# 9Så bygde han prestenes forgård og den store gården og dører til gården. Dørene kledde han med kobber.
10Havet satte han på høyre side av huset, mot sørøst. #1Kong 7:39. 11Huram laget askebøttene og ildskuffene og skålene til å stenke blod med. Så var Huram ferdig med det arbeidet han gjorde for kong Salomo i Guds hus. Det var:
12to søyler og de to skålene og søylehoder på toppen av søylene, og de to nettverkene til å dekke de to skålene på søylehodene på toppen av søylene, #1Kong 7:15 ff, 41 ff. 13og de fire hundre granateplene til de to nettverkene - to rader granatepler til hvert nettverk - til å dekke de to skålene på søylehodene. 14Og han laget fotstykkene og karene på fotstykkene, 15havet og de tolv oksene under det, 16og askebøttene og ildskuffene og gaflene og alt det som hørte til, laget mesteren Huram - som kong Salomo hadde i sin tjeneste - for ham til Herrens hus. Alt var av blankt kobber. #2:13. 1Kong 7:14. 17Det var på Jordan-sletten kongen lot dem støpe, i leirjorden mellom Sukkot og Seredata. #1Kong 7:46 ff. 18Salomo laget alle disse sakene i stor mengde, for kobberets vekt ble ikke undersøkt. 19Salomo laget også alle de ting som skulle være i Guds hus: gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på,
20lysestakene med lamper som skulle tennes på foreskreven måte - de sto foran det innerste rommet, og de var av fint gull. 21Blomstene på dem og lampene og lysesaksene var av gull - av det reneste gull - 22og knivene og skålene til å stenke blod med og røkelsesskålene og fyrfatene, alt var av fint gull. Og i inngangene til huset var både de indre dørene som førte til Det aller helligste, og de dørene som førte til Det hellige, laget av gull.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.