2 Krønikebok 31
NB

2 Krønikebok 31

31
Hiskia utrydder avgudsdyrkelsen, og ordner tempelgudstjenesten
1Da de nå var ferdige med alt dette, dro alle de israelittene som var til stede, ut i byene i Juda. De knuste billedstøttene og hogg Astarte-bildene i stykker og rev ned offerhaugene og altrene i hele Juda og Benjamin og i Efra’im og Manasse, til det ikke var noe igjen av dem. Så vendte alle Israels barn hjem igjen til sine byer, hver til sin eiendom. #5Mos 7:5. 2Kong 18:4. 2Hiskia ordnet prestenes og levittenes skift, etter som de hørte til det ene eller det andre skiftet, så både prestene og levittene fikk hver sin særskilte tjeneste med å bære fram brennoffer og fredsoffer, å utføre gudstjenesten og å synge Herrens lov og pris i portene til hans leir.
3Det som kongen ga av sin eiendom, skulle brukes til brennofrene, morgen-brennoffer og kvelds-brennoffer og brennofrene på sabbatene og nymånedagene og høytidene, slik som det står skrevet i Herrens lov. #4Mos 28:3 ff. 4Og kongen befalte folket som bodde i Jerusalem, at de skulle gi prestene og levittene deres del, så de kunne holde fast ved Herrens lov. 5Da denne befalingen ble kjent, ga Israels barn førstegrøde i stor mengde, både av korn og most og olje og honning og av all annen grøde på marken. De kom med tiende av alt sammen i rikelig mengde. #2Mos 23:19. 5Mos 14:22. Neh 13:12.
6De av Israels og Judas barn som bodde i Judas byer, kom også med tiende av storfe og småfe og tiende av de hellige gaver som var helliget til Herren deres Gud. De la dem opp haug ved haug. 7I den tredje måneden begynte de å hope opp haugene, og i den sjuende måneden ble de ferdige med det. 8Da Hiskia og høvdingene kom og så haugene, priste de Herren og hans folk Israel. 9Da så Hiskia spurte prestene og levittene om haugene, 10svarte ypperstepresten Asarja av Sadoks hus: Siden de begynte å komme med gaver til Herrens hus, har vi fått ete oss mett og fått rikelig til overs. For Herren har velsignet sitt folk, så vi har fått hele denne rikdommen til overs. 11Da befalte Hiskia at det skulle innredes rom i Herrens hus. Da det var gjort,
12kom folket ærlig og redelig med førstegrøden og tienden og de hellige gavene og la dem inn der. Levitten Konanja hadde oppsyn med dette, og nest etter ham hans bror Sjime’i. #35:9. 13Men Jehiel og Asasja og Nahat og Asael og Jerimot og Josabad og Eliel og Jismakja og Mahat og Benaja var oppsynsmenn under Konanja og hans bror Sjime’i, etter pålegg av kong Hiskia og Asarja, forstanderen for Guds hus. 14Levitten Kore, Jimnas sønn, som var dørvokter mot øst, hadde oppsynet med de frivillige gavene til Gud og skulle dele ut Herrens offergaver og de høyhellige gavene. 15Under ham sto Eden og Minjamin og Jesjua og Sjemaja, Amarja og Sjekanja. De skulle være tillitsmenn i prestenes byer. De skulle dele ut gavene til sine brødre etter deres skift; både til store og små, 16til alle av mannkjønn, fra treårsalderen og oppover, uten hensyn til deres ættelister, som kom til Herrens hus for hver dag for å få det de den dagen trengte under den tjenesten de hadde å utføre etter sine skift. 17Prestene var oppskrevet i listene etter sine familier, og levittene fra tjueårsalderen og oppover, etter det de hadde å utføre i sine skift. 18De skulle også dele ut gavene til dem som var oppskrevet av deres små barn, koner, sønner og døtre, så mange som de var. For med troskap helliget de seg til tjenesten. 19For dem av Arons sønner, prestene, som bodde på markene omkring sine byer, var det i hver by noen navngitte menn som skulle dele ut til alt mannkjønn blant prestene det som tilkom dem, likeså til alle dem av levittene som var oppskrevet i ættelistene. 20Slik gjorde Hiskia i hele Juda. Han gjorde det som var godt og rett og sant i Herrens, hans Guds øyne. #2Kong 20:3.
21Og alt det som han tok seg fore, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus, eller det gjaldt loven og budet, det gjorde han av hele sitt hjerte idet han søkte sin Gud. Og det lyktes for ham.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.