2 Krønikebok 24
NB

2 Krønikebok 24

24
Joasjs styre
1Joasj var sju år gammel da han ble konge, og han regjerte førti år i Jerusalem. Hans mor hette Sibja og var fra Be’er-Sjeba. #2Kong 11:21. 12:1 ff. 2Joasj gjorde det som var rett i Herrens øyne, så lenge presten Jojada levde. 3Jojada lot ham få to koner, og han fikk sønner og døtre. 4Siden fikk Joasj i sinne å sette Herrens hus i stand.
5Han samlet prestene og levittene og sa til dem: Dra ut til byene i Juda og samle inn penger fra hele Israel til å utbedre deres Guds hus etter det som trengs fra år til år. Skynd dere med å gjøre dette! Men levittene skyndte seg ikke. 6Da kalte kongen til seg ypperstepresten Jojada og sa til ham: Hvorfor har du ikke sett etter at levittene kommer med den avgiften fra Juda og fra Jerusalem som er pålagt av Herrens tjener Moses, og som Israels menighet skal utrede til vitnesbyrdets telt? #2Mos 30:12,13. 7For den ugudelige Ataljas sønner har ødelagt Guds hus. Til og med alle de hellige ting i Herrens hus har de brukt til Ba’alene. 8Så befalte kongen at de skulle lage en kiste og sette den utenfor porten til Herrens hus. 9Og det ble kunngjort i Juda og i Jerusalem at folk skulle komme til Herren med den avgiften som Guds tjener Moses hadde pålagt Israel i ørkenen. 10Da bar alle høvdingene og alt folket pengene fram med glede og kastet dem i kisten til den ble full. 11Og hver gang levittene bar kisten inn til kongens tilsynsmenn, og de så at det var mange penger i den, da kom kongens skrivere og den tilsynsmannen som ypperstepresten hadde innsatt, og tømte den. Og så bar de den tilbake og satte den på plass igjen. Slik gjorde de dag etter dag og samlet en mengde penger. 12Så overga kongen og Jojada pengene til dem som var ansvarlige for arbeidet på Herrens hus. De leide steinhoggere og tømmermenn til å sette Herrens hus i stand, likeså jernsmeder og kobbersmeder til å utbedre Herrens hus. #2Kong 22:4,5. 13Arbeidsfolkene arbeidet, og utbedringsarbeidet gikk fram under deres hender. De satte Guds hus i stand igjen etter dets rette mål, og gjorde det sterkt. 14Da de var ferdige, bar de resten av pengene til kongen og Jojada, og han brukte dem til å lage redskaper til Herrens hus: redskaper til tjenesten og ofringen og skåler og gullkar og sølvkar. De ofret stadig brennoffer i Herrens hus så lenge Jojada levde. 15Men Jojada ble gammel og mett av dager, og han døde, Han var ett hundre og tretti år gammel da han døde.
16De begravde ham i Davids by hos kongene, fordi han hadde gjort vel mot Israel og mot Gud og mot hans hus. 17Men etter Jojadas død kom Judas høvdinger og kastet seg ned for kongen*. Og kongen hørte på dem. #*med bønn om å få lov til å dyrke andre guder. 18Og de forlot Herrens, sine fedres Guds hus og dyrket Astarte-bildene og de andre avgudene. Det kom vrede over Juda og Jerusalem på grunn av den skyld de pådro seg. 19Herren sendte profeter blant dem for å føre dem tilbake til seg. Og de advarte dem, men de hørte ikke på dem. #33:10. Jer 7:25. 20Da kom Guds Ånd over Sakarja, presten Jojadas sønn. Han sto fram for folket og sa til dem: Så sier Gud: Hvorfor bryter dere Herrens bud? På den måten kan det ikke gå dere vel. Fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere. #15:2. 21Men de sammensverget seg mot ham og steinet ham på kongens befaling i forgården til Herrens hus. #Matt 23:35. 22Kong Joasj glemte den kjærlighet hans far Jojada hadde vist ham - men drepte sønnen hans. Men i det samme han døde, ropte han: Herren skal se det og hevne det! #Sal 35:22.
Krig med Syria og Joasj blir drept
23Så skjedde det, da året var omme, at syrernes hær dro opp mot Joasj. De kom til Juda og Jerusalem og utryddet alle høvdingene i folket og sendte alt det krigsbytte de tok, til kongen i Damaskus.
24Det var ikke mange mann i syrerhæren som kom. Likevel ga Herren en meget tallrik hær i deres hånd, fordi de hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. Slik fullbyrdet de straffe-dommen over Joasj. 25Da de dro bort fra ham, lot de ham etter seg i svære lidelser. Hans tjenere sammensverget seg mot ham, fordi han hadde drept presten Jojadas sønner. De drepte ham der han lå i sengen, og slik døde han. Og de begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. #21:20. 2Kong 12:20 ff. 26De som hadde sammensverget seg mot ham, var Sabad, sønn av ammonittkvinnen Sjimat, og Josabad, sønn av moabittkvinnen Sjimrit. 27Om hans sønner og de mange profetord som ble talt imot ham, og den grundige utbedring av Guds hus, om dette er det skrevet i kongenes historiebok. Og hans sønn Amasja ble konge etter ham. #2Kong 12:21. 14:1.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.