2 Krønikebok 19

19
Profeten Jehu bebreider Josjafat
1Men Judas konge Josjafat vendte uskadd hjem igjen til Jerusalem. 2Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn, ut mot ham, og sa til kong Josjafat: Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hater Herren? For dette hviler Herrens vrede over deg. #16:7. 20:34. 3Likevel er det også funnet noe godt hos deg. For du har utryddet Astarte-bildene av landet og vendt ditt hjerte til å søke Gud. #17:3 ff.
Josjafat innsetter dommere
4Josjafat ble nå en tid i Jerusalem. Siden dro han igjen ut iblant folket, fra Be’er-Sjeba til Efra’im-fjellene, og førte dem tilbake til Herren, deres fedres Gud. 5Han innsatte dommere i landet, i hver av de befestede byene i Juda. #5Mos 16:18.
6Og han sa til dommerne: Akt vel på det dere gjør! For dere dømmer ikke for mennesker, men for Herren, og han er hos dere så ofte dere dømmer. #3Mos 19:15. 5Mos 1:17. Rom 13:1 ff. 7Så la nå Herrens frykt være over dere! Vær varsomme med hva dere gjør. For hos Herren vår Gud finnes det ingen urett, og han gjør ikke forskjell på folk og tar ikke imot gaver. #5Mos 10:17. Apg 10:34. Rom 2:11. Gal 2:6. 8Også i Jerusalem innsatte Josjafat noen av levittene og prestene og noen av Israels slekters overhoder til å dømme i Herrens saker og rettstretter. For de var vendt tilbake til Jerusalem. #5Mos 17:8,9.
9Og han ga dem denne befaling: Slik skal dere gjøre i Herrens frykt, med troskap og med udelt hjerte: 10Hver gang det blir lagt fram for dere en rettssak av deres brødre, de som bor rundt om i sine byer - enten det nå gjelder en drapssak eller lov og bud, vedtekter og forskrifter - da skal dere advare dem, så de ikke synder mot Herren, og det kommer vrede over dere og deres brødre. Slik skal dere gjøre, ellers kommer dere til å dra skyld over dere. #5Mos 17:8. 11I alle Herrens saker skal ypperstepresten Amarja være formann for dere. Og i alle kongens saker skal Sebadja, Ismaels sønn, fyrsten for Judas hus, være formann. Og levittene skal være tilsynsmenn under dere. Ta nå fatt på verket med godt mot! Herren være med den som gjør det som rett er! #15:7.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring