2 Krønikebok 16

16
Asa inngår forbund med Syrias konge
1I det trettisjette år av Asas regjering dro Israels konge Basja opp mot Juda. Han bygde festningsverker i Rama, for at ingen skulle få komme fra eller til kong Asa i Juda. #1Kong 15:17ff. 2Da tok Asa sølv og gull ut av skattkamrene i Herrens hus og kongens hus og sendte det til kongen i Syria, Benhadad, som bodde i Damaskus, med dette budskapet: #2Kong 12:18. 16:8. 3Mellom meg og deg er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg sølv og gull. Bryt nå ditt forbund med Basja, Israels konge, så han må dra bort fra meg! 4Benhadad hørte på det som kong Asa sa, og sendte hærførerne sine mot Israels byer. De inntok Ijon og Dan og Abel-Majim og alle forrådene i Naftalis byer. 5Da Basja hørte dette, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama og oppga dette arbeidet. 6Men kong Asa tok hele Juda med seg, og de førte bort steinene og tømmeret som Basja hadde brukt til festningsarbeidet i Rama. Med dette bygde de Geba og Mispa om til festninger.
Profeten Hananis budskap til Asa
7På den tiden kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham: Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor har syrerkongens hær sluppet ut av hendene på deg. #1Kong 16:1. Jer 17:5.
8Var ikke etiopierne og libyerne en stor hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du den gang satte din lit til Herren, ga han dem i din hånd. #12:3. 13:18. 14:9. 9For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Du har båret deg uforstandig at i dette, for fra nå av skal du alltid ha krig. #Ord 15:3. Sak 4:10. 10Men Asa ble harm på seeren og satte ham i fengsel, så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hardt fram mot andre av folket. #1Kong 22:27. 11Det som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas og Israels konger. #1Kong 15:23,24.
Asa blir syk og dør
12I sin regjerings trettiniende år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre, men ikke engang under sykdommen søkte han Herren, men bare legene. 13Og Asa la seg til hvile hos sine fedre og døde i sin regjerings førtiførste år.
14De begravde ham i det gravstedet han hadde latt hogge ut for seg i Davids by. Og de la ham på et leie som var fylt med velluktende urter og forskjellige blandede salver. Og de brente et veldig bål til ære for ham. #21:19.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring