2 Krønikebok 15

15
Asa avskaffer avgudsdyrkelsen
1Da kom Guds Ånd over Asarja, Odeds sønn. #20:14. 24:20. 2Han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på meg, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med dere så sant dere er med ham. Dersom dere søker ham, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere. #1Krøn 28:9. Jes 55:6. Jer 29:13. 3I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov. #17:9. Dom 2:11 ff. 17:6. 21:25. 4Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. #5Mos 4:29. Dom 3:9,15. 10:10 ff. 5I de tider kunne ingen ferdes trygt, verken ute eller hjemme. For det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene. #Dom 5:6. 6Folk støtte mot folk og by mot by, så de ble knust. For Gud voldte uro blant dem med all slags trengsler. #Dom 12:4 ff. 20:1 ff. 7Men vær frimodige og la ikke hendene synke! Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. #Jos 1:7,9. Jer 31:16. Sak 8:9. 1Kor 15:58. 8Da Asa hørte disse ordene og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efra’im-fjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall.
9Så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efra’im og Manasse og Simeon som bodde blant dem. For mange gikk over til ham fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med ham. 10I den tredje måneden i det femtende året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. 11Samme dag ofret de til Herren sju hundre stykker storfe og sju tusen stykker småfe av det krigsbyttet de hadde tatt med seg. 12Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, #23:16. Jos 24:25. 2Kong 23:3. 13og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. 14De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop og til lyden av trompeter og horn. 15Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Og han lot seg finne av dem, Herren ga dem ro rundt omkring. 16Kong Asa avsatte endog sin mor* Ma’aka fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det i Kedrons dal. #1Kong 15:13 ff. *farmor.
17Men offerhaugene ble ikke nedlagt i Israel. Likevel var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde. #1Kong 22:44. 2Kong 12:3. 18Han lot de ting hans far hadde helliget, og de han selv hadde helliget, føre inn i Guds hus, både sølv og gull og andre ting.
19Det var ingen krig før i det trettifemte år av Asas regjering.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring