2 Krønikebok 14

14
Asa blir konge i Juda etter Abiam
1Abia la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids by. Og hans sønn Asa ble konge etter ham. I hans dager hadde landet ro i ti år. #1Kong 15:8. 2Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne. #1Kong 15:11. 3Han fikk bort altrene og offerhaugene for de fremmede guder. Han brøt i stykker støttene og hogg ned Astarte-bildene. #5Mos 7:5. 1Kong 15:12. 4Han befalte Juda å søke Herren, fedrenes Gud, og holde loven og budene. 5I alle Judas byer fikk han bort offerhaugene og solstøttene. Riket hadde ro under ham. #34:4,7. 3Mos 26:30. 6Asa bygde festninger i Juda, for landet hadde fred. Ingen førte krig mot ham i disse årene, fordi Herren ga ham ro. #11:5. 15:15.
7Han sa til Juda: La oss bygge disse byene og reise murer og tårn, porter og bommer omkring dem! Ennå råder vi fritt over landet, fordi vi har søkt Herren vår Gud. Vi har søkt ham, og han har gitt oss fred på alle kanter. Så tok de til å bygge, og det lyktes for dem. 8Asas hær var tre hundre tusen mann av Juda, som var væpnet med spyd og store skjold, og to hundre og åtti tusen mann av Benjamin, som bar små skjold og skjøt med bue. Alle var djerve stridsmenn. 9Men etiopieren Serah dro ut mot dem med en hær på tusen ganger tusen mann og tre hundre stridsvogner. Han kom til Maresja.
10Og Asa dro ut mot ham, og de stilte seg i fylking i Sefata-dalen ved Maresja. 11Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa: Herre, for deg gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud, la ikke et menneske stå seg mot deg! #13:14. 1Sam 14:6. 12Da lot Herren etiopierne lide nederlag for Asa og Juda, og etiopierne flyktet. 13Asa og hans folk forfulgte dem helt til Gerar. Av etiopierne falt det så mange at ingen av dem ble i live. De ble knust av Herren og hans hær. Og Juda førte et umåtelig stort krigsbytte bort med seg. 14De inntok alle byene omkring Gerar, for frykt for Herren var kommet over dem. Og de plyndret alle byene, for det var mye å plyndre i dem. #17:10. 15Også teltene for buskapen tok de, og de førte bort en mengde småfe og kameler. Så vendte de tilbake til Jerusalem.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring