2 Krønikebok 13

13
Abia etterfølger Rehabeam
1I kong Jeroboams attende år ble Abia konge over Juda. #1Kong 15:1 ff. 2Han regjerte tre år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaja. Hun var datter av Uriel, og var fra Gibea. Mellom Abia og Jeroboam var det krig. 3Abia begynte krigen med en hær av djerve stridsmenn, fire hundre tusen utvalgte menn. Men Jeroboam stilte seg i fylking mot ham med åtte hundre tusen utvalgte menn, også djerve stridsmenn. 4Abia gikk opp på fjellet Semarajim, som hører til Efra’im-fjellene. Han trådte fram og sa: Hør på meg, Jeroboam og hele Israel!
5Dere vet nå vel at Herren, Israels Gud, har gitt David kongedømmet over Israel til evig tid, ham og sønnene hans, ved en saltpakt? #4Mos 18:19. 2Sam 7:12 ff. 6Men Jeroboam, Nebats sønn, tjeneren til Salomo, Davids sønn, gjorde opprør mot sin herre. #1Kong 11:26. 7Og det samlet seg om ham en flokk løse karer og fordervede mennesker. De satte seg med vold opp mot Rehabeam, Salomos sønn. Og Rehabeam var ung og motløs og kunne ikke stå seg mot dem. 8Og nå tenker dere at dere kan stå dere mot Herrens kongedømme, som Davids sønner har i sin hånd. Det tenker dere fordi dere er en stor hop og har hos dere de gullkalvene som Jeroboam laget til guder for dere. #11:15. 1Kong 12:28. 9Har dere ikke jaget bort Herrens prester, Arons sønner, og levittene og selv gjort dere prester, som folkene i hedningelandene gjør? Hver den som kommer med en ung okse og sju værer for å bli vigslet til prest, han blir prest for disse guder som ikke er guder. #11:14. 2Mos 28:41. 1Kong 12:31. 10Men vår Gud er Herren, og vi har ikke forlatt ham. Sønner av Aron tjener Herren som prester, og levittene utfører sitt arbeid. 11Hver morgen og kveld brenner de brennoffer og velluktende røkelse for Herren, og legger fram skuebrød på bordet av rent gull og holder gullysestaken og dens lamper i stand og tenner den hver kveld. Vi tar vare på det Herren vår Gud vil ha ivaretatt, men dere har forlatt ham. #2:4. 2Mos 25:30,37. 29:38 ff. 30:34 ff. 1Krøn 16:40. 12Sannelig, Gud er med oss, han er vår fører! Vi har hans prester med larmtrompetene for å blåse til strid mot dere. Israels barn, strid ikke mot Herren, deres fedres Gud! For det vil ikke lykkes for dere! #4Mos 10:9. 13Men Jeroboam hadde latt et bakhold dra omkring for å komme bak dem. De lå selv foran Judas menn, og bakholdet kom i ryggen på dem.
14Da Judas menn vendte seg om, fikk de se at fienden var både foran dem og bak dem. Da ropte de til Herren, og prestene blåste i trompetene. 15Og Judas menn satte i et krigsrop. Da skjedde det, at med det samme Judas menn satte i med krigsropet, da lot Gud Jeroboam og hele Israel lide nederlag for Abia og Juda. 16Israels barn flyktet for Juda, og Gud ga dem i deres hånd. 17Abia og folkene hans voldte et stort mannefall blant dem. Det falt fem hundre tusen utvalgte menn av Israel. 18Slik ble Israels barn den gang ydmyket, men Judas barn ble sterke, fordi de satte sin lit til Herren, sine fedres Gud. 19Abia forfulgte Jeroboam og tok fra ham byene Betel med tilhørende landsbyer, og Jesjana og Efron med tilhørende landsbyer. 20Jeroboam gjenvant ikke sin makt så lenge Abia levde, og Herren slo ham så han døde. 21Men Abia ble mektig. Han tok fjorten koner og fikk tjueto sønner og seksten døtre.
22Det som ellers er å fortelle om Abia, om det han gjorde og det han sa, det er oppskrevet i profeten Iddos historiebok. #9:29.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring