2 Krønikebok 12

12
Farao Sjisjak serier over Rehabeam
1Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham. #11:17. 26:16. 2Så hendte det i kong Rehabeams femte år at Sjisjak, kongen i Egypt, dro opp mot Jerusalem - for de hadde båret seg troløst at mot Herren. #1Kong 11:40. 14:22,25. 3Han kom med tolv hundre stridsvogner og seksti tusen hestfolk, og det var ikke tall på de folk som fulgte ham fra Egypt - libyere, sukkitter og etiopiere. 4Han inntok de befestede byene i Juda og kom helt til Jerusalem. #11:5 ff. 5Da kom profeten Sjemaja til Rehabeam og Judas høvdinger, som hadde samlet seg i Jerusalem av frykt for Sjisjak, og han sa til dem: Så sier Herren: Dere har forlatt meg. Derfor har også jeg forlatt dere og gitt dere i Sjisjaks hånd. #11:2. 15:2. 24:20.
6Men Israels høvdinger og kongen ydmyket seg og sa: Herren er rettferdig. 7Da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom Herrens ord til Sjemaja, og det lød så: De har ydmyket seg. Jeg vil ikke ødelegge dem, men la dem så vidt bli frelst. Og min harme skal ikke bli utøst over Jerusalem gjennom Sjisjak. #34:27. 2Kong 22:19. 8Likevel skal de bli hans tjenere og få kjenne hva forskjell det er på å tjene meg og å tjene hedningelandenes konger. #5Mos 28:48,49. Jer 2:19. 9Så dro da Sjisjak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. #9:15,16. 1Kong 10:16. 14:25 ff. 10Istedenfor dem laget kong Rehabeam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. 11Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem og tok dem så med tilbake til vaktrommet. 12Fordi Rehabeam ydmyket seg, vendte Herrens vrede seg fra ham. Han ville ikke ganske ødelegge ham. Det fantes likevel noe godt i Juda. #19:3. 13Siden styrket kong Rehabeam igjen sitt kongedømme i Jerusalem og regjerte der. Han var førtien år gammel da han ble konge, og han regjerte sytten år i Jerusalem, den byen som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Na’ama og var fra Ammon. #1Kong 14:21,31.
14Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. 15Det som er å fortelle om Rehabeam, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i profeten Sjemajas og seeren Iddos krønike, der hvor ættetavlene er opptegnet. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. #13:22. 1Kong 14:29 ff. 16Rehabeam la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids by. Og hans sønn Abia ble konge etter ham. #11:20,22. 13:1.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring