2 Krønikebok 11

11
Borgerkrig blir forhindret
1Da Rehabeam kom til Jerusalem, samlet han Judas hus og Benjamin, hundre og åtti tusen utvalgte krigsmenn, for at de skulle kjempe mot Israel og vinne riket tilbake for Rehabeam. #1Kong 12:21 ff. 2Da kom Herrens ord til Guds mann Sjemaja, og det lød slik: 3Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Israel i Juda og Benjamin: 4Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre. Vend hjem igjen hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg. - Da adlød de Herrens ord. De vendte tilbake og dro ikke mot Jeroboam.
Rehabeham befester sitt kongedømme
5Rehabeam ble boende i Jerusalem. Og han bygde flere byer i Juda om til festninger. #14:6.
6Han bygde om til befestede byer Betlehem og Etam og Tekoa 7og Bet-Sur og Soko og Adullam 8og Gat og Maresja og Sif 9og Adorajim og Lakisj og Aseka 10og Sora og Ajalon og Hebron. Alle disse byene lå i Juda og i Benjamin. 11Og han gjorde festningene sterke og innsatte høvedsmenn i dem og forsynte dem med forråd av levnetsmidler og olje og vin, 12og hver enkelt av dem med skjold og spyd, og gjorde dem meget sterke. Det var Juda og Benjamin han rådde over. 13Og prestene og levittene i hele Israel gikk over til ham fra alle de bygdene de bodde i.
14Levittene forlot sin jord og sin eiendom og dro til Juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og sønnene* hans drev dem bort fra tjenesten som prester for Herren, #13:9. 4Mos 35:2 ff. *etterfølgere. 15og han satte andre folk til prester for offerhaugene og for bukkene og for de kalvene han hadde laget. #3Mos 17:7. 1Kong 12:31 ff. 13:33.# 16Alle de fra Israels stammer som vendte sitt hjerte til å søke Herren, Israels Gud, fulgte dem*. De kom til Jerusalem for å ofre til Herren, sine fedres Gud. #*prestene og levittene, v.13 ff. 17De styrket Judas rike og trygget kongedømmet for Rehabeam, Salomos sønn, i tre år. For i tre år vandret de på Davids og Salomos vei. 18Rehabeam tok seg en kone i tillegg til Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abihajil, datter av Eliab, Isais sønn. #1Sam 16:6. 17:13.
19Med henne fikk han sønnene Je’usj og Sjemarja og Saham. 20Etter henne tok han Ma’aka, Absaloms datter, til kone. Med henne fikk han Abia og Attai og Sjisja og Sjelomit. #1Kong 14:31. 21Rehabeam elsket Ma’aka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre koner og medhustruer. For han hadde tatt seg atten koner og seksti medhustruer, og han fikk tjueåtte sønner og seksti døtre. 22Rehabeam satte Abia, Ma’akas sønn, til overhode og fyrste blant hans brødre, for han ville gjøre ham til konge. #5Mos 21:15,16. 23Han var klok nok til å la alle sønnene sine bo rundt om i hele Judas og Benjamins land, i alle de befestede byene. Han ga dem rikelig å leve av og skaffet dem mange koner.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring