2 Timoteus 1

1
Hilsen
1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus, #Kol 1:1. 1Joh 2:25. 2- til Timoteus, min kjære sønn: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre! #Apg 16:1. Gal 1:3. 1Tim 1:2. Tit 1:4.
Timoteus’ tro og familiebakgrunn
3Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. #Apg 23:1. Rom 1:8,9. Ef 1:16. Fil 3:5. 4Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. #Apg 20:37. Rom 1:11. 15:23. 1Tess 2:17. 5For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. #Apg 16:1. 6Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. #Apg 6:6. 1Tim 4:14. 7For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. #Ord 24:10. Rom 8:15. 2Kor 4:1.
Evangeliet - den edle skatten
8Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet, i Guds kraft! #2:9. Rom 1:16. Ef 3:1. Fil 1:7. Kol 4:18. 9Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. #Rom 8:28. 16:25. Ef 1:4. 2:8,9. 1Tess 4:7. Tit 1:2. 10Nå er denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet, #Jes 25:8. Rom 16:26. Kol 1:26. Tit 1:2. Heb 2:14. 11og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. #Rom 1:5. Gal 1:16. 1Tim 2:7. 12Derfor er det også jeg lider dette. Men jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare det som er betrodd meg, til dagen kommer. #1Kor 15:3. 2Kor 5:19. Ef 3:1. Fil 1:6. 1Pet 4:16. 13Ha som forbilde de sunne ordene du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. #2:2. 3:14. 1Tim 6:3. 14Ta vare på den edle skatten som er betrodd deg, ved Den Hellige Ånd som bor i oss! #1Kor 3:16. 15:3. 2Kor 5:19. 1Tim 6:20.
Svik, trengsel og oppmuntring
15Du vet dette at alle de i Asia har vendt seg fra meg, blant dem Fygelus og Hermogenes. #2:17. 4:16. Apg 2:9. 16Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus’ hus, for han har mange ganger styrket meg, og ikke skammet seg over lenkene mine. #4:19. Matt 25:36. Apg 28:20. Ef 6:20. 17Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og fant meg. 18Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen! Hvor store tjenester han har gjort i Efesus, vet du best selv. #Matt 5:7. Apg 18:19.

Markert nå:

2 Timoteus 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring