2 Samuel 9:12

2 Samuel 9:12 NB

Mefibosjet hadde en liten sønn som hette Mika. Og alle som bodde i Sibas hus, var Mefibosjets tjenere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del