2 Samuel 9:11

2 Samuel 9:11 NB

Da sa Siba til kongen: Som min herre kongen befaler sin tjener, slik skal din tjener i alle måter gjøre. - David sa: Mefibosjet skal spise ved mitt bord som en av kongens sønner.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del