2 Samuel 5:7

2 Samuel 5:7 NB

Men David inntok likevel Sions borg, det er Davids by.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del