2 Samuel 5:4

2 Samuel 5:4 NB

David var tretti år gammel da han ble konge, og han regjerte i førti år.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del