2 Samuel 4:12

2 Samuel 4:12 NB

Så ga David befaling til sine folk, og de slo dem i hjel og hogg hendene og føttene av dem og hengte dem opp ved dammen i Hebron. Men Isjbosets hode tok de og begravde i Abners grav i Hebron.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del